MENU
Aula_close Layer 1

Praktisk musisk

Praktisk musisk

På Vestermarkskolen vil vi gerne give eleverne gode oplevelser. De praktisk-musiske aktiviteter giver eleverne forskelligartede indtryk og motiverer eleverne til at kommunikere om det, de oplever. Eleverne bruger deres hænder, krop og alle deres sanser, når de skaber deres eget udtryk. Dette giver eleverne stor livsglæde. Vi har på skolen egne lokaler til billedkunst, sløjd og musik.

Billedkunst

Billedkunst er et vigtigt udtryks- og kommunikationsfag. Ikke mindst for elever med verbale vanskeligheder får faget ekstra vægt, idet eleverne kan få gode udtryksmuligheder via den billedskabende proces. Omgivelsernes reaktion og vurdering af arbejdet er af afgørende betydning, når eleven skal opleve, at billedsproget har reel funktion og selvstændig værdi.

Billedkunst skal medvirke til:

 • At styrke fantasi, kreativitet, opfindsomhed og nysgerrighed.
 • At stimulere den følelsesmæssige og motoriske udvikling.
 • At give eleverne færdigheder, teknikker og interesser, der gavner dem i skolen og fritiden.
 • At udvikle elevernes billedudtryk.
 • At udvikle begreberne farver, former og størrelser.
 • At udvikle den æstetiske sans.
 • At udvikle elevernes koncentration, samarbejdsevne, opmærksomhed og tolerance overfor andre.

Eksempel på forløb

Emne

Materialer

Kommentarer

Vinter

Sort kardus + farvekridt
Grå kardus + akryl
Lærred + akrylmaling

Iagttagelsestegning. Motivet er inspireret af skolens kælkebakke samt vinterbilleder (kunst og foto). Den hvide farve er udgangspunktet. Derefter er hvid iblandet ganske lidt farve - rød, blå sort og grøn

 

Vi tager ofte udgangspunkt i sanselig inspiration fx.  i havecentret og kigger på blomster, studerer farver og former, dufter og lader sig inspirere. Der tages fotografier, som bruges til motiver, som børnene efterfølgende udvælger og maler.

Sløjd

I faget sløjd lærer eleverne at fremstille produkter/brugsting som f. eks. bordskånere, køkkenrulleholdere og fuglekasser. Eleverne får igennem det praktiske arbejde kendskab til forskelligt værktøj, anvendelse og arbejdsgange i faget.

Der arbejdes med 0-1 kontakter for de elever der har svært ved at arbejde med deres hænder.

Formål :

 • At give eleverne elementære sløjdfærdigheder som at måle op, save, slibe og hamre.
 • At arbejde frem imod et færdigt produkt.
 • At bevidstgøre eleverne om, hvor man kan hente/købe materialer som værktøj, træ med mere.
 • At fremme interessen/lysten til at opholde sig i naturen.
 • At opleve glæden ved selv at skaffe sig sin mad.
 • At styrke det sociale samvær eleverne imellem på trods af spredningen med hensyn til alder og funktionsniveau.

 

Valgfaget har indeholdt følgende aktiviteter :

 • Fremstilling af 1-2 lærerbestemte sløjdprodukter (bordskånere/CD-holdere) og produkter efter eget valg.
 • Et besøg i det lokale byggecenter.
 • Afhentning af materiale hos en lokal tømrerhandel.
 • Snitning af snobrødspinde, og bage snobrød/fladbrød over åben ild på skolens udelivsområde, som er et mindre skovområde med en bålplads i en lille belysning.
 • Fisketur og efterfølgende tilberedning af fisken over bål.
 • Ting i ler og milebrænding.

 

 

Musik

På Vestermarkskolen er vi glade for at bruge musik, når klasserne samles. Alle børn er musikalske og mange reagerer med opmærksomhed og glæde på de musikalske aktiviteter. Musik kan alle være sammen om uanset funktionsniveau. To gange om ugen samles alle klasser på skolen; om mandagen har vi fælles morgensamling og synger et par sange – ofte er den ene sang om den aktuelle årstid. Om fredagen samles vi en halv time i gymnastiksalen for at synge og danse sammen.

På skolen er der ansat en musikterapeut, som laver musik med børnene på mindre hold eller individuelt.

I nogle klasser arbejdes der også med musik på andre måder. Nogle klasser synger godmorgensang eller navnesang ved deres morgensamling. Nogle klasser synger, spiller, dramatiserer og danser med eleverne. Børnene kan godt lide at bruge forskellige rekvisitter såsom ærteposer, chiffontørklæder, faldskærm, rytmepinde, dansesnor, bjældebånd samt legetøj, som retter børnenes opmærksomhed på fortællingerne i musikken og stimulerer deres fantasi og kommunikation. Musikken bruges også i klasserne som en ramme om, det vi nu skal være sammen om; det kan fx være et emne om trafik, cirkus, indianere eller vejret. I nogle klasser bruges det at lytte til musik til at finde ro og fordybe sig.

Hvert år er der klasser, som inviterer professionelle musikere eller musikundervisere med særlig interesse til at komme på skolen og lave aktiv børnekoncert. Indenfor de sidste år har fx Linette Riber, Michael Back og Rose & Slot været på skolen. Vi tager også gerne ud og oplever en koncert eller en festival.

På Vestermarkskolen skal musikken medvirke til børnenes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af opmærksomhed, koncentration og samarbejde, motorisk udvikling, forståelse af sig selv som en del af et fællesskab, udvikling af sprog, fællesskab og glæde.

Drama

Der er på skolen tradition for at lave drama i forårets emneuge. Denne uge afsluttes med optræden for forældrene ved en stor fest.

Drama indgår i aktiviteterne i musikundervisningen. Vi dramatiserer fx handlingen i et stykke musik, fx er vi sørøvere, cowboys, cirkusartister eller nisser der pynter juletræ. Vi arbejder med, hvordan disse personer ser ud, hvordan er deres ansigtsudtryk og kropssprog, og hvordan agerer de sammen med andre mennesker.

De ældste elever på skolen har arbejdet med drama og dansk og har lavet en gyser film.

Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksform.

Undervisningen giver mulighed for indlevelse og forståelse af dramatiske udtryksformer og indlevelse i mennesker, situationer og miljøer.

Vi holder hvert år fastelavnsfest, hvor børn og voksne er klædt ud og slår katten af tønden. Der er mange fantasifulde kostumer og nogle af børnene lever sig godt ind i den rolle, de har valgt.

Håndarbejde

De elever der har interesse for faget kan tilbydes det.

Eksempler på indhold:

 • Symaskine.
 • Læderarbejde.
 • Strikkelise.
 • Sy knap i.
 • Omforandring af tøj købt i genbrug.
 • Broderi og anden udsmykning.