MENU
Aula_close Layer 1

Krop og bevægelse

Om krop og bevægelse

Da bevægelse er fremmende for indlæring og personlighedsdannelse, er dette et væsentligt element i undervisningen på Vestermarkskolen.

Formålet er, at eleverne gennem mange motoriske/idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder, der giver mulighed for fysisk, psykisk og social udvikling. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til fysisk udfoldelse.

Undervisningen skal give eleverne øgede handlemuligheder med henblik på kommunikation, oplevelse, erfaringsdannelse, selvværdfølelse og selvstændighed.

Den motoriske undervisning varetages på Vestermarkskolen både af lærere, pædagoger og terapeuter i et nært samarbejde til elevernes bedste.

 

Idræt

Vi bestræber os på, at den enkelte elev får oplevelser, kendskab og erfaringer med forskellige former for fysiske aktiviteter. Eleven skal opleve glæde ved bevægelse og det at  indgå i et forpligtende fællesskab, f.eks. deltage i aktivitetsdage/idræts-stævner både i nærmiljøet og i større sammenhænge. Idræt skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs fysiske forudsætninger, hvilket nødvendiggør en til tider meget differentieret undervisning. Derudover udfordrer idræt også eleven i at afprøve og kende grænser; samt eleven får oplevelsen af at kunne gennemføre og udføre en given opgave. Dette vil spejle sig i skolens andre fag og vil på den måde være med til at styrke den enkelte elevs personlige udvikling. Ydermere håber vi på, at glæden ved fysisk udfoldelse vil give eleven en lyst til at dyrke dette fremover.

Idræt i praksis

Alm idræt  (spring gymnastik, lands idræts stævne, idræt på tværs) (link)

Svømning (+ stævne)( link)

Projekter (Cykel, March, løb, Motionscenter osv.)(link)

 

Den almindelige idrætsundervisning:

Den almindelige idrætsundervisning tager udgangspunkt i de faciliteter, som årstiden tilbyder.

I sommerhalvåret opholder vi os så vidt muligt udendørs. I vinterhalvåret benytter vi skolens gymnastiksal. Aktiviteterne spænder fra boldspil, løbe, kaste/gribe, hoppe/springe, balance, styrke- og kredsløbstræning og til fokus på sund kost og hvad dette betyder for kroppens og hjernens funktion.

 

Det tilstræbes at tilbyde elever i 9. og 10. årgang deltagelse i Specialskolernes Landsidrætsstævne. Det afholdes hvert år i maj / juni måned og foregår fredag – søndag. Se evt.  http://www.skoleidraet.dk/Default.aspx?Page=132

Hvert år afholdes der Idræt På Tværs i samarbejde med Læringscenter Himmerland (Skibstedskolen). Det afholdes skiftevis i Skibsted og i Aars. Her mødes alle elever fra begge skoler til en venskabelig kappestrid.

 

Svømmeundervisnig

Den ugentlige svømmeundervisning foregår i Aars Svømmehal, som bliver lukket for andre, mens vi er der.  I svømmehallen findes et stort bassin med vipper, rutsjebane og startskamler, samt et lille varmvandsbassin.  Derudover er svømmehallen udstyret med en masse skumredskaber, svømmefødder og andet træningsudstyr.

Vi tilstræber, at eleverne får succesoplevelser, bliver trygge i vandet og udfordres på eget niveau. Hvad enten det er at soppe i den lave ende, svømme baner eller springe fra 3 meter vippen.

Udover den almindelige svømmeundervisning, afholdes der hvert år i februar et svømmestævne for de ældste elever. Dette afholdes også i Aars Svømmehal med deltagere fra mange andre skoler. Der bliver konkurreret i forskellige svømmediscipliner, udspring og stafet.

 

Motorik

I Motorik arbejder vi med elevens motoriske kompetencer, for at giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

Der lægges vægt på, at eleven igennem kropslige udfoldelser oplever glæde og lyst og får bedre indsigt i kroppens muligheder og begrænsninger.

Ligeledes arbejder vi med at tilbyde eleven aktiviteter, der giver mulighed for at udvide og udvikle deres kropslige udtryksformer, interesser og kommunikative kompetencer.

Vi lægger vægt på at eleven møder forståelse og interesse i deres kropslige oplevelse, for at kunne udvikle sociale erfaringer og nye kommunikations muligheder

Praksis beskrivelser ..

Faciliteter på skolen
 

 I Gymnastiksalen 
Der er forskellige skumredskaber og madrasser, ribber, trampoliner, loftlift, air-track, mindre kugle-bad, gynger og tove, rullebræt, pøllegynge, gyngeseng, kondicykel.

I Pyramidens motoriklokale 
Der forefindes der en "Trampo" trampolin, loftlift, loftgynge med flere forskellige gynger, ribbe, madrasser, flere mindre skumredskaber og lejringspuder samt en "hest": Tarok

På Skolens udearealer 
Er der flere muligheder for at udfordre sig fysisk på sjove balance redskaber, forskellige gynger, mindre duft have, bålplads, hytter, forskellige underlag og varierende terræn, sandkasser, cykler, klatrestativ, vippedyr. Der er gode muligheder for boldspil i skolens multibane. I skoleskoven er der ligeledes rig mulighed for fysisk udfoldelse.

Pyramidens 2 sanserum

Kuglebad

Massagebriks