MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelsen

Vestermarkskolens bestyrelse

Skolebestyrelsen på Vestermarkskolen vælges for fire år ad gangen. Der er forskudt valg hvert andet år.
Bestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter og to medarbejderrepræsentanter samt skolelederen, viceskolelederen og SFO-lederen.

Vi vil som forældrebestyrelse gerne have input til det arbejde I som forældre mener vi skal tage fat på, og derfor må i meget gerne tage kontakt til en af os.