MENU
Aula_close Layer 1

aflastning

Aflastning

Indgås der aftale med nyt aflastningssted / -familie eller sker der ændringer hos aflastningen er det meget vigtigt, at I (forældrene) orienterer skolens kontor.

Vi vil gerne have oplyst:

navn
adresse
tlf.nr.

på aflastningsfamilien / -stedet.

Både skolen og busselskabet skal have besked om ændringen.

Vi har desværre utallige gange været udsat for, at chaufførerne kører forgæves efter elever, som efter et større undersøgelsesarbejde viser sig at være i aflastning.
Giv derfor venligst kontoret besked!