MENU
Aula_close Layer 1

Naturfag

Matematik

Vi arbejder med matematik, ud fra at det skal være brugbart for den enkelte elev ud fra dennes niveau. Det er et mål, at eleven er så selvhjulpen som muligt. Vi arbejder på at skabe en forståelse af mængder, størrelser og tal, der kan sætte den enkelte elev i stand til at omsætte denne forståelse i hverdagssituationer.

At bruge matematikkens begreber og redskaber i almindelige praktiske situationer

Undervisningen i matematik tager udgangspunkt i den enkelte elevs færdigheder, og udfra dette planlægges det videre forløb ved hjælp af forskellige materialer og redskaber.

Vi bruger almindelige bogsystemer, computerprogrammer, spil og lege, hvori matematiske færdigheder tilegnes.

Eksempler på matematik i hverdagen: Penge og penges værdi, klokken, bruge tog- og busplaner, prisskilte i butikkerne, dato-måned-år, tælleopgaver, arbejde efter en opskrift, gøre brug af lommeregner, købe ind, dække bord.

 

Natur og teknik/biologi/fysik/geografi

Vi arbejder både ude og inde. Nogle tager så ofte som muligt ud af huset, hvor naturen og verden undersøges. Derved får eleverne sig rørt, får bedre kondi, balance og motorik. Andre arbejder hjemme på skolens område. Der tages udgangspunkt i konkrete ting: Vi ser, fotograferer, rører, smager og lytter. Vi bruger alle sanser og oplever årstidernes skiften.

Det er vigtigt, at eleverne får gode oplevelser og erfaringer med naturen og opdager, at naturen er dejlig i al slags vejr, bare man er rigtigt klædt på. Naturen og de ting der sker derude, stimulerer elevernes nysgerrighed. Her er et par eksempler på aktiviteter:

  • Lave bål. Fx optændingsmetoder
  • Bålmad – fx supper og pandekager.
  • Bygge hytter – fx en bræddehytte eller pilehule
  • Fiske- fx i en fiskesø eller i fjorden
  • Samle- fx æbler, grønsager og svampe 
  • Naturens lyde - fx fuglestemmer og vinden i træerne
  • Passe på naturen - fx at samle affald
  • Plante træer, hænge fuglekasser op
  • Lære om dyr
  • Bygge et elhus, hvad er strøm, og hvor kommer det fra.

Eksempler på undervisningsforløb:

1)Affald: 
Snakke om affald/se film, deltage i landsdækkende affaldsindsamling, tage fotos under forløbet, veje, indkassere pant for dåser og flasker, besøge genbrugsplads m.m.
 

2)Fjorden: 
Snakke om fjorden, tage ud og samle strandting, mærke vandet, lytte, fange rejer og koge dem på stranden i stormkøkken, sejle, lave udstilling fx ting i glas, plancher etc.
 

3)Geografi
At finde vej, se på kort, om terrænforskelle, om veje, om verdenshjørnerne, globus, de vigtigste byer og lande m.m., vejret, afstande, naturfænomener, forskellige erhverv fx landbrug. ”Her bor jeg”, arbejde med Danmarkskortet.