MENU
Aula_close Layer 1

Værdier og Antimobbestrategi

Værdiregelsæt og antimobbestrategi

 

Godkendt i skolebestyrelsen 2. maj 2017

Godkendt i MED 30. maj 2017

Revideres næste gang: efteråret 2021

 

Værdiregelsæt

Vision

Vestermarkskolen arbejder ud fra nedenstående værdier (fra skolens værdigrundlag)

Vestermarkskolen vil:

 • være en rummelig skole med en anerkendende tilgang

 • skabe trygge og forudsigelige rammer

 • arbejde for, at eleverne ud fra egne forudsætninger viser hensyn til og respekt for andre og danner venskaber

 • have et læringsmiljø, hvor alle elever lærer mest muligt

 • arbejde for, at bevægelse og en sund livsstil bliver en naturlig del af hverdagen

Værdier i praksis

Hvordan vi forstår vores værdier og hvordan vi vil arbejde med dem i praksis.

Værdi

Forståelse

Udmøntning

Rummelighed

Vi vil være en rummelig skole, hvor der er plads til og mulighed for alle uanset handicap

Udvise hensyn og hjælpe hinanden. Se det bedste i den anden. Tage udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Tryghed og struktur

Vi skal have en skole hvor en struktureret hverdag giver tryghed for alle.

Arbejde på at skabe en struktureret og forudsigelige hverdag, hvor tydelige voksne sætter rammerne.

Respekt

Der skal udvises respekt for hinandens forskelligheder.

Udvise respekt for hinanden og lytte og udvise respekt for hinandens holdninger. De voksne skal være gode rollemodeller.

Læring

Alle elever skal lærer mest muligt

Udarbejde individuelle elevplaner og læringsplaner.

Vi vil med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger udarbejde individuelle elevplaner og læringsplaner som undervisningen tager udgangspunkt i.

Sund livsstil

En sund livsstil skal blive en naturlig del af hverdagen.

Daglig motion fx i form at gå/løbeture og svømning.

Lærer eleverne om sund kost fx ved at de selv er med til lave og spise sunde måltider.

               

Antimobbestrategi

Status

Mobning forekommer meget sjældent på Vestermarkskolen. Der er blandt elever stor forståelse for hinandens forskelligheder. Nogle elever har pga. deres handicap ikke det kognitive niveau mobning kræver. Vestermarkskolen er bedre normeret end en normal folkeskole og personalet er derfor tættere på eleverne, hvilket medfører, at drillerier opsnappes og bliver stoppet, inden det når til mobning.

Formål

Mobning skal ikke være en del af Vestermarkskolen. Alle elever skal trives og der skal være et læringsmiljø, hvor alle elever lærer mest muligt.

Mobning er gentagne bevidste negative handlinger (fysiske såvel som verbale) rettet mod en enkelt person, som ikke på et ligeværdigt niveau kan tage til genmæle. Mobning er således ikke en konflikt, men et overgreb og skal behandles derefter. Der være tale om:

 • direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc
 • handlinger, ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og sårende ting
 • handlinger uden ord, f.eks. brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved at irritere eller såre – ikke at efterkomme en persons ønske
 • Negativ grænseoverskridende kontakt via de sociale medier

 

Forebyggelse

 • Alle medarbejdere skal være opmærksomme på signaler på mobning

 • Der lyttes altid til elever som giver udtryk for, at de er blevet mobbet.

 • Det er personalets ansvar at tage hånd om mobning og få iværksat de nødvendige tiltag

 • Der arbejdes kontinuerligt på at elevernes sociale kompetencer styrkes. Elevplanen indeholder status og mål for den enkeltes elevs sociale udvikling.

   

Handling hvis mobning forekommer:

 1. Kontaktlærer/kontaktpædagog aftaler en handleplan for at standse mobningen øjeblikkeligt. Ledelsen orienteres.

 2. Der tales med både mobber og offer. Mobber skal have hjælp til at ændre adfærd. Offer skal have støtte og omsorg samt hjælp til at bearbejde oplevelser i forbindelse med mobningen (skolepsykolog kan inddrages.)

 3. Forældrene orienteres og der træffes aftale om deres indsats i problemstillingen.

 4. Øvrigt personale orienteres.

 5. Kontaktlærer/kontaktpædagog følger udviklingen til problemet er løst. Forældrene holdes orienteret.

 6. Hvis problemet fortsætter overtager ledelsen styringen og iværksætter nødvendige foranstaltninger.