MENU
Aula_close Layer 1

Revisitation

Revistitation

Mindst én gang om året skal jeres barns udbytte af skolegangen vurderes.

Det sker ved den årlige revisitation. Det er Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), der forestår vurderingen.

PPR tager stilling til, om man vil anbefale, at jeres barns undervisningstilbud skal fortsætte, om det skal ændres eller helt ophøre.
Det skal understreges, at I som forældre naturligvis bliver inddraget i drøftelserne, hvis der skal ske ændringer i jeres barns fremtidige undervisningstilbud.

I har endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt af skoleåret at drøfte alle forhold vedrørende jeres barn med skolen og/eller PPR.

 

For en uddybning af ovenstående kontaktes skolens ledelse eller PPR i Vesthimmerlands Kommune.