MENU
Aula_close Layer 1

Sundhedsplejerske 

Sundhedsplejerske 


Som del af sundhedspolitikken for eleverne i folkeskolen tilbydes eleverne på Vestermarkskolen kontakt med Sundhedsplejerske fra Vesthimmerlands Kommune.

Hjemmeboende børn samt deres forældre tilbydes en undersøgelse og samtale flere gange i skoleforløbet, hvor der lægges vægt på barnets og familiens behov. Konsultationen er primært lagt an på det alment sundhedsfremmende og forebyggende, hvorimod et evt. behandlingsbehov foregår via egen læge eller på specialafdelinger i sygehusregi.

Som udgangspunkt tilbydes der en undersøgelse i: 0. - 1. klasse, 4. - 5. klasse og 8. - 10. klasse.

Ved undersøgelsen deltager barnet og eventuelt forældre. Lærer kan deltage efter behov. Der laves en samlet vurdering af barnets generelle trivsel, vækst, syn og hørelse efter behov.

Sundhedsplejersken tilbyder rådgivning om generelle emner, der vedrører børn og familiers trivsel, fx kost, søvn, sygdom og handicap mm., og kan desuden være behjælpelig med kontakt til øvrige instanser som socialforvaltning, speciallæger, sygehus osv.